Världen blir mindre – genomför din utlandsflytt nu

Tack vare internet så har världen blivit betydligt mindre än vad den tidigare var. Här menar vi alltså inte till ytan utan mer det faktum att man numera kan bo en stad medan man utför sitt arbete i en annan stad – i ett helt annat land. Detta har gjort att allt fler svenskar söker sig utomlands för både jobb och för att bosätta sig.

Man kan alltså här se att en svensk person genomför en utlandsflytt, bosätter sig i Italien men jobbar kvar i Sverige. Det behöver heller inte vara så att denna utlandsflytt innebär att personen jobbar i Sverige. Globaliseringen har nämligen gjort att de allra flesta stora företag finns representerade över hela världen och att man därför som anställd har en större möjlighet att välja vilken stad man vill bo i. Det innebär – tack vare internet – inga större problem gällande kommunikation med vänner och bekanta längre då man genomför en utlandsflytt – numera finns facebook, mail, skype och andra saker som tar bort den dyra telefonräkningen som en utlandsflytt tidigare förde med sig. 

Ta bohaget med dig vid en utlandsflytt 

Finns det då några problem med en utlandsflytt? Nja, det ska i så fall vara det rent logistiska – det vill säga att flytta sina möbler och sitt bohag. Här finns det dock alternativ som dock varierar och helt beror på vart denna utlandsflytt har för destination. Ska du som svensk genomföra en utlandsflytt till exempelvis Tyskland så är det inga större problem att få sina möbler levererade dit – de flesta flyttfirmor kan erbjuda denna service och detta även till ett relativt bra pris. 

Så kan du ta med dig dina möbler

Detta behöver alltså inte vara Tyskland utan kan lika gärna handla om någon annan del av Europa där man – via lastbil – kan köra sina möbler. En utlandsflytt blir lite knivigare om man flyttar till en annan världsdel men det går ändå att lösa. Här kan transporten av möbler och bohag istället ske via båt eller flyg – något som alltså är betydligt dyrare än vad en transport via lastbil är. Vid en sådan utlandsflytt måste man alltså ställa sig frågan om det verkligen är värt att frakta sina möbler runt halva jordklotet eller om de är ersättningsbara. 

Ikea hittar du snart var som helst

De flesta företag finns – som vi nämnde ovan – representerade över hela världen och detta gäller även de svenska möbelkedjorna. Du kan exempelvis hitta Ikea över hela världen och om ditt svenska hem till stor del består av sådana möbler så kan du ju tjäna på att – vid denna utlandsflytt – köpa likadana istället för att släpa dina ordinarie över hela jorden. Här får alltså avståndet spela roll i huruvida man tar sitt bohag med sig eller inte då man genomför sin utlandsflytt och man ska även vara medveten om att allting går att lösa. I denna spännande tidsålder är ingenting omöjligt om man bara har tålamod och de resurser som krävs. Måste du ha din mormors gamla Mora-klocka med dig till Australien så går detta också att ordna på något sätt. 

8 Mar 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg