Planering är A och O vid en kontorsflytt

Det utmärkande för en kontorsflytt är att det handlar om ett projekt som kräver god planering. Man ska flytta till nya lokaler och med detta så ska man också dels kunna flytta möbler och alla inventarier från plats A till plats B - dels så måste också detta ske på ett effektivt sätt.

Handlar det om ett mindre företag så uppstår sällan några större problem, men om det handlar om ett större sådant så måste man också planera ner på detaljnivå. En talande detalj i detta är följande: anlitar man en skicklig och kompetent flyttfirma för en kontorsflytt modell större så brukar dessa ofta ha en planering som påbörjas två månader innan dagen för flytt.

Man går igenom alla inventarier, man går igenom vad som ska flyttas - och vad som exempelvis ska slängas eller säljas - och man räknar på hur många bilar som kommer att behövas. Utöver detta så ser man även över de nya lokalerna och mäter upp dessa.

Rätt planering ger en säker och effektiv kontorsflytt

Detta gör att man under själva flyttdagen kan skapa en sömlös och effektiv resa där inga onödiga stopp behöver göras. Vilket också är det absolut viktigaste sett ur kundens perspektiv. Ser man till kunden som bokar en kontorsflytt så har denne primärt två mål: 1) man vill snabbt komma på plats och sätta igång med arbetet 2) man vill kunna göra detta med hjälp av material i ett komplett skick.

Det senare är även det en viktig fråga för flyttföretaget. I och med att det handlar om datorer, maskiner och känslig dokumentation i övrigt så är det också avgörande att man packar och märker alla saker ordentligt. Även detta inkluderas i den initiala planeringen.

En annan viktig detalj inom kontorsflytt är själva avvecklingen av de gamla lokalerna. Det måste städas, saker ska slängas och exempelvis hyllor och annat ska skruvas ner: allt måste göras så att man kan lämna över nycklarna till den gamla hyresvärden med ett godkännande som följd.

14 Mar 2024

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg