Hur avslutar man ett dödsbo i Stockholm?

När en närstående går bort, står man inför en rad utmaningar – begravningen, sorgen och det komplicerade ärendet med att avsluta dödsboet. Ett dödsbo är juridiskt sett en egen person, och att navigera genom detta kräver förståelse och korrekt hantering. Här delar vi med oss av viktig information för att underlätta processen, speciellt för dem som befinner sig i Stockholm.

Ett dödsbo representerar den avlidnes samlade tillgångar och skulder, och det behandlas som en juridisk enhet. Förvaltningen av dödsboet ligger primärt hos alla dödsbodelägare, vilka kan vara make, maka eller barn. Vid förekomst av ett testamente är det endast den person som nämns i testamentet som får förvaltningsansvar. I avsaknad av testamente eller arvingar tillfaller dödsboet istället Allmänna arvsfonden. För att avsluta ett dödsbo krävs att alla tillgångar skiftas och eventuella överskott eller underskott på kontot regleras. En inkomstdeklaration för dödsboet måste dessutom göras senast den 1 maj.

Ansvar som dödsbodelägare i Stockholm:

För den som står som ansvarig för ett dödsbo i Stockholm väntar ett antal administrativa uppgifter. Direkt efter bortgången övergår tillgångar och skulder till dödsboet. Det första steget är att informera omgivningen om dödsfallet och att kontakta banken för att stoppa autogiro och avsluta andra avtal. Som dödsbodelägare blir man aldrig betalningsansvarig för eventuella skulder, utom om tillgångar tagits från den avlidnes tillgångar innan skulderna betalats. En viktig detalj är att eftersända posten till den som har ansvar för dödsboet, vilket enkelt görs genom att kontakta Skatteverket och ordna en adressändring. Bouppteckningen måste dessutom skickas in till Skatteverket inom 3 månader.

Stöd under den svåra tiden i Stockholm:

Att förlora en närstående är en känslosam och krävande period. Utöver sorgen måste man även ta itu med dödsboet och begravningen. Dödsboets hantering är inte alltid okomplicerad, och konflikter om hur det bör skötas är inte ovanliga. I sådana fall kan en boutredningsman behöva utses för att medla mellan parterna. Om ekonomisk hjälp behövs är det möjligt att skriva en fullmakt för att överlämna ansvaret.

När det gäller begravningen är det viktigt att hitta en professionell begravningsfirma. En kunnig firma kan assistera genom hela planeringsprocessen, lyssna på önskemål och säkerställa att begravningen blir en värdig avskedsceremoni. De har även kontakter med lokala florister och musiker för att underlätta för de anhöriga. Kom ihåg att begravningen måste genomföras inom en månad efter dödsfallet.

Att avsluta ett dödsbo i Stockholm kräver både känslomässig stabilitet och praktisk hantering. Genom att följa de nödvändiga stegen och eventuellt söka professionell hjälp kan denna process underlättas för dem som står mitt i den svåra tiden.

10 Nov 2023

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg