Varför sker en vårdnadstvist?

Varför sker en vårdnadstvist? Att föräldrar - vårdnadshavare - träter i samband med en skilsmässa är inte ovanligt. Normalt så handlar det om att man kanske bråkar om rent ekonomiska saker: vem ska ha huset, båten, sommarstugan, tvn och soffan? Men, det finns alltid en risk att bråken även inkluderar det man älskar mest: sina barn.

Vid en skilsmässa så har man gemensam vårdnad om sina barn. Det som skiljer är att barnen har två fasta punkter i tillvaron snarare än ett enda hus. Tillsammans fattar man sedan alla viktiga beslut om barnens framtid och man hittar en logistik som fungerar - var ska barnen bo lejonparten av tiden, hur ofta ska barnen bo hos den andra föräldern och hur gör man rent ekonomiskt om det exempelvis finns behov av underhållsstöd?

Men, i vissa fall fungerar det inte. Något som ofta kan härledas till samarbetsproblem som i sin tur kan härstamma från andra känslor. En skilsmässa är upprivande och i synnerhet de som kommer som en följd av ett svek. I sådana fall kan barnen komma att användas som ett slags slagträ i syfte att hämnas en oförrätt. Har exempelvis otrohet varit ett bakomliggande skäl till skilsmässan så kan känslorna ta överhand. Det är ett skäl till varför en vårdnadstvist kan äga rum.

Man kan även vända på detta: den som blivit sviken kan plötsligt sluta att höra av sig, sluta svara på sms, baktala den andra föräldern inför barnen, inte hämta/lämna eller exempelvis hela tiden skylla på olika saker till varför barnen inte kan komma. Där och då kan den andra söka om ensam vårdnad, inleda en vårdnadstvist och göra den med mandat som ligger i att den andre uppvisar klara samarbetsproblem.

Vårdnadstvist på grund av hot och våld

Utöver detta så finns även andra, mer självklara skäl till varför en vårdnadstvist äger rum i Sverige. Om en förälder är våldsam mot barnen - eller den andra föräldern - så ska barnen inte vistas i den miljön. Samma sak om det finns ett missbruk, om det finns misstanke om sexuella övergrepp, om det finns allvarlig psykisk sjukdom, om det pågår grov kriminalitet eller om föräldern planerar exempelvis kidnappning till ett annat land. Dessa skäl är naturligtvis extremt giltiga och där kan processen också snabbas på: där är nästan ensam vårdnad ett måste fram till dess att den andre föräldern ändrat och fått rätsida på sitt liv.

Samarbetssamtal erbjuds vid en vårdnadstvist

Skälen till en vårdnadstvist kan variera, men det finns även andra vägar att gå än att mötas i rätten. Om det handlar om samarbetsproblem och om en kommunikation som nått vägs ände så kan samarbetssamtal vara en nyckel för att låsa upp dörrarna. varje kommun i Sverige erbjuder sådana och där man som förälder - tillsammans med sakkunniga från Socialtjänsten - får sitta ned och försöka hitta lösningar. Det kan krävas många samarbetssamtal - och det får också lov att göra det - innan en lösning hittats. Påfallande många tvister avslutas genom detta. Ett väldigt bra alternativ som verkligen rekommenderas. Man ska veta att en vårdnadstvist alltid har en osäker utgång och att det handlar om en stor prövning. Inte minst för barnen.

25 Jul 2021

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg