Vad ska ett bodelningsavtal innehålla?

För att sätta upp ett bodelningsavtal är det bra att samråda med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Likväl är det bra att på förhand känna till ungefär vad det är som ska fästas på papper. Märk väl att bodelningsavtalets innehåll kan skilja sig en del från par till par, men det finns ett par vanligt förekommande saker som väcker en del frågor.

Vad ska delas?

Allt som är giftorättsgods, det vill säga allt som inte är enskild egendom, ska tas upp i bodelningen. Det här gäller alltså det som makarna haft fram till dess att ansökan om skilsmässa gjorts. Om något köpts in eller ärvts efter att ansökan har gjorts skall det inte ingå i bodelningen. Dock är det fullt möjligt för makarna att komma överens om att även detta ska tas upp i avtalet.

Det här ska inte tas med i avtalet:

  • Pensionsförsäkring från arbetsgivare. Pension från arbetsgivare tas normalt inte upp i ett bodelningsavtal. Detta eftersom försäkringen tillhör företaget – och inte någon i äktenskapet. Om pensionsförsäkringen däremot är tecknad genom ett handelsbolag eller enskild firma räknas den som privat, och ska därmed tas upp. Tjänstepensioner ITP, STP samt avtalspensioner, ATP tas inte heller upp i avtalet.
  • Underhållsbidrag. Underhållsbidrag tas inte upp i bodelningen.
  • Egendom med förfoganderätt. Egendom som någon av parterna äger, med fri förfogande rätt, tas inte upp i bodelningen. Detta eftersom det närmast är att betrakta som ett ”lån”, från kommande arvingar till dess att innehavaren avlidit. I tveksamma fall bör en jurist inom familjerätt konsulteras.

Det här ska tas upp:

  • Pension som en make fått innan bodelningen ska tas upp. Detta eftersom de är att jämställa med lön.
  • Ersättning för upphovsrätt. Om en make har fått ersättning för upphovsrätt innan bodelningen, skall denna tas upp. Kommande ersättningar eller arvoden är dock inget som berörs, utan tillfaller maken ensamt.
  • Skulder till CSN. Dessa skall normalt sett tas upp i bodelningen.

Varför inte använda mallar?

I de flesta fall är det bäst att anlita en jurist inom familjerätt som kan sätta upp avtalet. Det finns flertalet mallar på internet, men dessa är just det – mallar. Det gå inte att vara säker på att mallen är applicerbar just på din bodelning. Dessutom kan det finnas en del tveksamheter, där endast någon med bred kompetens inom familjerätt och bodelningar kan hjälpa till. I många fall är det bästa helt enkelt att anlita hjälp.

Läs mer om bodelning, familjerätt och andra juridiska områden här.

8 May 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg