Tunghantering - ta hjälp från start till mål

Tunghantering är ett begrepp som primärt företag bör ha koll på och då i synnerhet företag inom industri och verkstad. Där handlar det ofta om maskiner och utrustning som väger åtskilliga ton och det innebär att dessa - i samband med exempelvis inköp eller flytt - också kräver en professionell tunghantering.

Ska ni exempelvis byta lokaler så kommer en flytt av alla maskiner att bli en rejäl utmaning och där blir valet av partner för tunghantering avgörande kring huruvida maskinerna kommer fram i ett helt skick, att ingen gör sig illa och sett till hus snabbt ni kan komma igång med verksamheten igen.

Hitta rätt företag för tunghantering

Det man ska vara medveten om gällande tunghantering är att det finns många olika företag som erbjuder tjänsten tunga lyft. Det är en sorts tunghantering, men det är också en tjänst som mer riktas mot exempelvis privatpersoner som behöver hjälp med att flytta exempelvis pianon, kassaskåp eller andra tunga saker. Behöver ert företag hjälp med att flytta exempelvis en maskin så måste ni också säkerställa att det verkligen handlar om rätt typ av tunghantering och att företaget ni anlitar verkligen har kunskap, utbildning och maskinell kapacitet för att kunna hjälpa er.

Vidare så kommer även transport att vara en faktor: kan företaget erbjuda tungtransport och har man alla behörigheter för att transportera den maskin som ska flyttas längs vägarna? Kolla alltid upp detta innan.

En annan avgörande faktor för att säkerställa kvalitet handlar om vilka maskiner man har. Finns kranar och liftar? Det är en direkt avgörande fråga. Ser man till hur tunghantering fungerar rent praktiskt så handlar det alltid om att säkerheten ska sättas först. Varje lyft är frukten av en planering och en riskanalys. Lyften sker också med god kommunikation mellan alla berörda parter. Minsta fel kan innebära en katastrof. Med rätt företag för tunghantering så sker varje lyft och transport på ett tryggt och säkert sätt. Se alltid till att göra rätt val. Chansa aldrig!

16 May 2023

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg