Tips för bodelningen

En bodelning ger ofta upphov till mindre konflikter och tvister om vem som ska ha vad. I vissa fall kan dessa tvister bli långdragna och kräva hjälp från en jurist som är specialiserad inom familjerätt. Familjerätt är ett ganska brett juridiskt område, där allt från vårdnadstvister och testamenten ingår, till just saker som bodelning och separationer. I och med att det är ett ganska stort område, brukar det inte vara något problem att hitta en jurist som har specialiserat sig i just familjerätt.

Låt separationen sjunka in och bearbeta den

Att genomföra en bodelning genast efter en separation är dömt att misslyckas, eller åtminstone göra processen mer svår än vad den behöver vara. Precis efter ett uppbrott är känslorna många och starka, vilket sannolikt påverkar hur processen kan fortlöpa i mycket hög grad.

Innan man börjar prata om vilka ägodelar som tillfaller vem, är det bra att sörja klart och lugna ner sig en tid. En bodelning behöver inte ske dagen efter uppbrottet har hänt. Genom att båda parter lugnar ner sig kommer det rationella att kunna ha en större roll i bodelningen.

Fundera på hur framtiden kommer att se ut

Genom att bestämma hur livet, för båda parter, kommer att se ut efter separationen (vilket givetvis är upp till var och en), kan ni lättare fördela era ägodelar i bodelningen. Detta eftersom att ni kommer ha en större förståelse för vem som kommer att behöva vad mest. Tipset är alltså att komma fram till hur ni ska bo och leva innan bodelningen sätter igång på riktigt. Det här sammanfaller med tipset ovan, att det är bra att låta det gå lite tid innan bodelningen verkställs.

Försök att tänka på annat

Ett uppbrott och en bodelning kan kännas både tufft och jobbigt. Efter att en bodelning är gjord och ett uppbrott har skett är det så småningom dags att gå vidare. Det finns nästan aldrig någon bra anledning att skjuta på detta. Så fort man känner sig redo bör man försöka att till exempel träffa gamla kompisar, ta upp gamla intressen eller spendera mer tid med barnen. Genom att göra andra saker kan det få dig på andra tankar, något som hjälper dig att gå vidare.

Anlita en jurist

Det är bra att ha en jurist inom familjerätt på sin sida när en bodelning ska ske. Särskilt viktigt är det om det finns många oklarheter eller om du misstänker att du sannolikt kommer att bli lurad. För att räkna av skulder och för att dela allting på rätt sätt är juridisk expertis ett mycket bra redskap.

28 Jul 2017

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg