När barnen får två boenden

Efter separationen behöver man noga tänka över vad som blir bäst för barnen. Utgångspunkten måste alltid vara barnens bästa. Det bästa förutsatt att båda föräldrarna är lämpade är att barnen får träffas och umgås med båda sina föräldrar. Ska barnet ha ett boende men bo hos den andra föräldern ibland eller ska man dela lika?

Växelvis boende

Om man väljer växelvis boende finns det en del att tänka på. Till exempel ska små barn ha kortare växlingar än äldre barn. Varannan vecka eller längre passar alltså bättre på större barn.

Det får heller inte vara för långt mellan föräldrarna för att det ska gå så smidigt som möjligt. Det måste också gå att gå kvar på samma förskola eller skola. Det bästa är när barnen själva kan förflytta sig mellan sina föräldrar. 

Hur upplever barnen förändringen?

Det är såklart väldigt individuellt hur barnen reagerar. Generellt vänjer sig barnen realtivt snabbt med förändringar. Viktigt är att skola och kompisar fortsätter att vara som vanligt. Det kan faktiskt hända att barnen kommer föräldrarna närmare när man får all tid med respektive förälder. 

På olika orter

Vissa har barnen på helgerna vilket kan fungera. Men det är lätt hänt att den som har barnen på helgerna blir "den roliga" för att det är ledigt och man kanske gör roliga saker jämför med vardagsföräldern. Bor föräldrarna i olika städer med lång restid emellan blir det såklart tuffare.

Barnet måste vara skrivet på en adress. Det är viktigt att lyssna på barnets vilja. När barnen blir äldre kan de välja själva i större grad. Sedan beror det på om föräldrarna skaffat nya partners. Det kan såklart vara känsligt för barnen.

När föräldrarna inte kommer överens

Det är naturligt att föräldrarna inte drar jämnt efter en separation. Och det är reoligen en av anledningarna att man har just separerat. Men en sak man måste komma överens om är det gemensamma barnen. Och det är inte alltid så lätt när känslor är inblandade. Barnen har rätt till sina båda föräldrar enligt lagen. Självklart kan det finnas faktorer som gör den ena föräldern olämplig att ha vårdnaden eller till och med umgängesrätt. Då måste socialtjänsten kopplas in och eventuellt tingsrätten.

Men det kan vara vardagliga detaljer som man inte kan enas om. Då kan det vara bra att kontakta en jurist inom familjerätt som kan hjälpa till att lösa tvisterna. Det kan vara tryggt att låta en tredje part lösa problemen för allas bästa.

 

27 Mar 2019

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg