Lös problemen innan en vårdnadstvist uppstår

Det finns många olika anledningar till varför det uppstår en vårdnadstvist och alla är inte lika nödvändiga. Till de som räknas som absolut nödvändiga fall av en vårdnadstvist är de som har kriminella handlingar som anledning och här kan vi nämna incest, pedofili, större knarkbrott etc. Handlingar som gör att man som förälder diskvalificerat sig själv och inte bör vistas i närheten av sina barn så länge man inte genomgått en rehabilitering.

Det är inte dessa typer av en vårdnadstvist vi ska diskutera här då dessa – som sagt – är absolut nödvändiga. Istället ska vi här fokusera på de som går att lösa innan de går till domstol och de där föräldrarna försöker straffa varandra med barnen som ett slags slagträ. Det är nämligen ganska vanligt att en vårdnadstvist kan komma sprungen ur ett otrohetsdrama eller något annat – i sammanhanget – trivialt och det är dessa som måste försökas lösas så fort som möjligt – utan att det drabbar barnen.

En vårdnadstvist handlar om barnen och det är också den tanken man som förälder ska ha då man befinner sig i en sådan. Man måste här ställa sig frågan – är det värt att barnen ska genomlida en vårdnadstvist bara för att min partner varit otrogen? Ska en otrohet göra att min partner är olämplig som förälder? Visst – otrohet eller annat är ju moraliskt förkastligt och väldigt sårande – men gör det verkligen en person olämplig som förälder? Ofta ligger alltså svaret i att lösa en vårdnadstvist av denna dignitet i att man börjar tänka rationellt, vuxet och att man börjar agera med sina barn i åtanke och i första rummet. Man måste som förälder lägga personliga vendettor åt sidan och även om man ogillar det som den forne partnern gjort så är detta inte något som ska gå ut över barnen. Tänker man så vid en vårdnadstvist så brukar det mesta lösa sig innan det går så långt att man skaffar ett juridiskt ombud och går till domstol.

Ta professionell hjälp vid en vårdnadstvist

Att kunna fram till denna tankegång som förälder är dock inte lika lätt som det låter. Visst, man kan tycka att alla föräldrar ska se sina barn som absolut viktigast och att man alltid därför ska utgå med deras bästa i åtanke. Men – och detta är viktigt – är man i en vårdnadstvist så är man ofta förblindad av hat och detta kan leda till att man enkelspårigt bara ser att man själv är duglig som förälder.

Man glömmer liksom bort att den man skaffat barn tillsammans med är någon man en gång har älskat och för att åter inse detta så kan det krävas professionell hjälp. Här kan ett samtal med en psykolog vara det som fäller avgörande och ibland kan det bara vara så att en snabbare ventilering av sina känslor kan leda till att en vårdnadstvist avblåses.

Att sitta ner med en psykolog och prata – utan att bli dömd – kan vara det som gör att man kommer till insikt och ställer in den vårdnadstvist man befinner sig i.

6 Apr 2017

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg