Kan man flytta isär som en följd av missbruk?

Det finns få beslut som är så svåra att ta som då det kommer till att byta upp och lämna någon person man älskat. Än värre blir det om man fortfarande älskar en person, men där olika anledningar gör att ett fortsatt liv tillsammans är omöjligt. Missbruk är ett typiskt exempel på en sådan anledning. Man vill stanna, men det är omöjligt då personen man älskar inte längre är densamma - ett missbruk innebär ofta att allting, hela livet, kretsar kring missbruket. Personen som missbrukar försvinner och förändras.

Lämna eller stanna? Tro inte att den frågan inte är noga behandlad. Att lämna en person som missbrukar sker aldrig enkelt. In i det längsta försöker man som partner med alla medel som finns: hjälpcenter, advokat vars specialitet handlar om missbruk (för att kunna få rättslig hjälp), Socialtjänsten, Polisen. Ingen sten blir för tung för att vända på i jakt på en lösning.

I många fall så drabbas man även av ett medberoende som en följd av sitt partners missbruk. Man anpassar sig efter- och förändrar sig själv i hopp om att kunna hjälpa. Medberoende är även det en slags sjukdom som man kan söka hjälp för.

Olika typer av missbruk syns idag

Det som är talande är att många tänker sig en missbrukare som en trasig person; en smutsig person som sitter på gatan och söker efter pengar som ska finansiera beroendet. Man tänker sig en kriminell människa som det liksom syns på.

Så är det inte. Långt därifrån: missbrukare finns i alla samhällsklasser, i alla branscher och det kan drabba såväl fattig som rik, ung som gammal och man som kvinna. En av de former som numera finns i en större omfattning än tidigare handlar om spelmissbruk och det bör behandlas med samma känsliga avvägning som exempelvis narkotika eller alkoholmissbruk.

Skillnaden mellan narkotika och spel är att den förra är kriminellt. Missbrukar man en drog så begår man ett narkotikabrott - missbrukar man spel så sker ingenting olagligt i juridisk bemärkning.

Men, effekterna kan vara exakt lika stora för de som drabbas och beteendet är ofta detsamma hos brukaren. Man har ett pendlande humör, man kan drabbas av raseriutbrott, man känner skam som gör att man drar sig undan och isolerar sig, man använder all vaken tid till att tänka på nästa pokerhand (om det nu handlar om poker) och alla pengar som man tjänar används för att finansiera sitt spelande.

Görs det tillräckligt för att hjälpa missbrukare? Ja, och nej. I Sverige har vi en liberal syn på det mesta utom just på droger. En person som blivit dömd för ett narkotikabrott har ofta svårt att få förlåtelse. Jämför man ett mindre narkotikabrott med en grov misshandel så är det ofta så att folk i gemen ser lättare på misshandel, trots att den renderat ett hårdare straff. Hjälp snarare än pekpinnar är ofta en bättre väg att gå - det visar lyckade experiment som gjorts exempelvis Danmark och Portugal. Läs mer om narkotikabrott på denna sida.

Dubbelmoral gällande spelmissbruk

Gällande spel och missbruk så kan man inte blunda för den svenska dubbelmoralen. Å ena sidan så klassas numera spel som en sjukdom på samma sätt som alkoholism och drogmissbruk.

Å andra sidan så kan du inte slå på din tv utan att mötas av reklam för någon spelsajt, du kan inte öppna en tidning utan att mötas av olika förmånliga erbjudanden och du har knappast missat det faktum att det finns statliga casinon samt att en av de största aktörerna på marknaden - Svenska Spel - är statligt ägt.

Ta hjälp som partner

Skulle du leva i ett förhållande där din partner missbrukar så bör du ta hjälp. Situationen kommer inte att lösa sig själv. Kontakta myndigheter (går att göra anonymt) och be om råd. Om du är medberoende så finns det egentligen bara en lösning.

På samma sätt som en missbrukare måste lämna sitt missbruk bakom sig så måste man som medberoende också göra det. Där handlar det om att bryta upp, kanske söka sig till en terapeut för att stärka sin egen självkänsla och om att våga stå på egna ben igen. Det finns ingenting som säger att ni inte kan hitta tillbaka till varandra i framtiden.

3 Apr 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg