Flytta till Sollentuna? Här hittar du all information

Har du precis fått jobb i Sollentuna och söker bostad? Eller har du köpt en tomt och planerar byggandet? Här finns hjälpen att hämta:

Tomt och nybyggnation

På Sollentuna kommuns hemsida finns en mängd information till de som planerar bygga hus samt de som har hus i kommunen. Ska byggnation ske kan exempelvis bygglov behövas samt inkoppling av vatten och avlopp. Informationen hittas under fliken ”Bygga Bo & Miljö” på hemsidan. Under ”Din Bostad och Tomt” hittas sedan information om exempelvis buller, radon, ventilation, sotning och annat underhåll som krävs på en bostad.

Generellt är det mycket stor bostadsbrist i Sollentuna vilket även gjort att kommunen antagit ett uppdrag att försöka skapa fler bostäder. Man räknar med att kommunen kommer få 15 000 fler invånare inom 10 år vilket ställer höga krav på bostadsfrågan.

Flytta hit

Önskar du inte packa och köra hela flyttlasset själv kan en flyttfirma anlitas. Det finns ett par flyttfirmor i Sollentuna men det går även att anlita flyttfirma från andra delar av Stockholm då transportsträckan inte blir speciellt mycket längre.

Sedan något år kan man få RUT-avdrag för flyttjänsten vilket gör att halva arbetskostnaden dras av genom avdraget. Det har gjort att allt fler anlitar dessa företag och att antalet flyttfirmor även ökat.

Behöver du lager?

Många personer får nöja sig med ett andrahandskontrakt när de flyttar till Stockholm. Det är inte säkert att man får en bostad i den storlek man önskar och får sedan söka efter bättre boende. Detta innebär även att många inte får plats med hela sitt bohag vilket ökat behovet av lagerlokaler. Både i Sollentuna och i flera andra delar av Stockholm finns det lagerlokaler som kan hyras under kortare eller längre tidsperioder.

När man packar sina tillhörigheter kan det alltså vara smart att redan från början planera vad som ska köras av flyttfirman till den nya lägenheten och vad som ska köras till lagerlokalen. Det gör att den totala kostnaden för flytten i alla fall blir något lägre.

Hitta jobb

Det är relativt få som flyttar till Sollentuna innan man fått jobb i staden. Men samtidigt ökar chansen att få jobb, inte minst kortare vikariat, om man redan bor där. Att anmäla sig till arbetsförmedlingen är första steget. Det krävs även oftast för att A-kassan ska betala ut eventuell ersättning. Men man bör även kontakta företag inom den bransch man jobbat inom och höra sig för med vänner och bekanta. Enligt statistik får de allra flesta jobb genom kontakter och inte genom Arbetsförmedlingen.

3 Mar 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg