Flytta isär med barn

Att flytta isär efter att man har bott tillsammans är inte alltid lätt. Hur svårt eller lätt det är, beror mycket på anledningarna till att man väljer att flytta från varandra och hur man har haft det med varandra under tiden som man bodde tillsammans. Har man barn tillsammans är det inte bara att flytta hur som helst. Om man är två vårdnadshavare om barnet, har båda lika rätt att bestämma om var barnet ska bo, gå i skola – eller dagis, vad barnet gör på sin fritid och på lov.

Även efter flytten blir man tvungen att samarbeta 

Även om man väljer att flytta isär med barn, kommer man att behöva samarbeta i alla frågor som rör barnet. Är man två, "normala" (vem är egentligen normal?) vuxna brukar man kunna komma överens när det kommer till barn. Det gäller att se vilka positiva sidor som finns hos den andra och försöka kompormissa så mycket det bara går och inte gräla eller förstöra för barnet. Barnet har ju inte valt er som föräldrar och tycker i de flesta fall lika mycket om er båda. Därför är det viktigt att försöka komma överens så gott det bara går, och bortse från sådant som ni inte är överens om och se till vad som är bäst för barnet utan att dra in egna oförätter i vårdnaden och boendet för barnet.

Samarbetssvårigheter för att ni inte kommer överens

Skulle det bli samarbetssvårigheter till exempel på grund av att den andra föräldern förgriper sig på barnet, misshandlar det fysiskt eller psykiskt, är det viktigt att försöka skydda barnet så gott det går. Är den andra en vårdnadshavare är det tyvärr väldigt svårt, nästan omöjligt med dagens system som vill göra det så "rättvist" som möjligt mellan två föräldrar. Dessutom har det odlats en myt om att föräldrar hittar på övergrepp för att få ensam vårdnad om barn.

Så att komma med misstankar och anklagelser om påstådda övergrepp och misshandel är inget som skyddar varken dig eller ditt barn. Men om det dessvärre skulle vara fallet, bör du som förälder, kunna komma med riktiga bevis för något sådant (bilder, läkarintyg, vittnen och så vidare) – och du bör kontakta en mycket duktig advokat som kan arbeta för att barnets bästa faktiskt tas till vara hos socialtjänstens familjerätt, i tingsrätt och om polisen gör en utredning av misstankarna om övergrepp på barnet.

Försöka komma överens om barn bästa lösningen

Om det inte är så att barnet utsätts för misshandel eller övergrepp bör ni som föräldrar stå över allt sådant som man annars inte kommer överens om, när det kommer till praktiska frågor om barnets boende, vårdnad och umgänge. För barnet, och er som är vårdnadshavare är det, det bästa, om man kan agera vuxet och kunna överse med egna förorätter och interna stridigheter. Lycka till!

8 Aug 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg