En bodelning sker vid en skilsmässa

En skilsmässa mellan två stycke äkta makar är något som – tyvärr – inte är ovanligt. Ibland så inser man helt enkelt att man inte passar ihop, att man har vuxit ifrån varandra eller kanske hittat kärleken på annat håll – oavsett orsak så inträffar – nu mer än förr – skilsmässor. En skilsmässa är alltid en jobbig period där känslor spelar en stor roll och som alla vet så kan känslor komma och te sig i olika former. En del blir arga, en del blir ledsna och en del kan rent av bli glada vid en skilsmässa och detta är ingenting som vi lägger några som helst värderingar i – alla är vi olika och har olika sätt att uttrycka oss.

Det som dock är gemensamt vid alla skilsmässor är att det finns en del praktiska saker som måste ombesörjas i samband med denna och detta sett både ur ett ekonomiskt perspektiv samt till det faktum att det kan finnas barn i familjen. Finns det barn så måste de båda forna parterna komma överens om hur vårdnaden ska se ut gällande dessa. Här ska man veta att det vanligaste – och det som är att föredra i de flesta fall – är en gemensam sådan; det vill säga – att barnet/barnen spenderar halva tiden hos pappan och den andra halvan hos mamman. Eller där man kanske spenderar en helg hos den ena parten. Det här är att föredra av naturliga skäl – ett barn ska (om inget kriminellt ligger bakom) även efter en skilsmässa ha rätt till en naturlig kontakt med sina föräldrar.

Då det kommer till den ekonomiska biten så kommer man att genomföra en så kallad bodelning. Vid en bodelning så sker fyra stycken steg där det första är bouppteckning. I denna så samlar makarna sina gemensamma tillgångar och skulder och det datum som man ska förhålla sig till här är den dag som man ansökte om äktenskapsskillnad. Saker köpta efter detta datum ingår alltså inte i en bodelning.

Steg nummer två kallas andelsberäkning och går helt ut på att makarna värderar sina tillgångar.

Vid det tredje steget – det som kallas lottläggning – så går makarna igenom hur man ska fördela allting; det vill säga – vem ska ha vad och vad ska den andra ta som motsvarar summan för detta? Enkelt och rättvist.

Steg nummer fyra innebär att man fastställer lottläggningen och sin bodelning och detta görs genom ett bodelningsavtal.

En bodelning handlar alltså om fyra stycken steg och om man sätter detta på pränt – som ovan – så ser man att det egentligen inte handlar om någon större process. Det handlar om att man – som vid vårdnaden om baren – utgår ifrån att det ska vara rättvist.

Grundtanken med en bodelning är att båda makarna har rätt till hälften av de tillgångar som de tillskansat sig genom åren. Viktigt är att man innan bodelning och delandet av giftorättsgodset räknar bort eventuella skulder.

Om ni behöver hjälp med en bodelning kan ni ta hjälp här: www.svenskbodelning.se

1 Sep 2017

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg