Att komma överens om vårdnaden om barnen

En separation är alltid svår, men särskilt svår är den om man har barn tillsammans. Det par som har barn kommer på sätt och vis alltid ha en relation, bra eller dålig, med varandra, medan barnlösa par i princip aldrig behöver ses mer om de inte vill. Förutom den egna sorgen över att livet tillsammans inte fungerade och att kärleken tog slut, så får man som förälder dåligt samvete för barnens skull och hoppas att separationen inte ska vara skadlig för dem.

Ofta oroar man sig i onödan. Barn kommer ganska fort över föräldrars separation, även om de så klart kan bli väldigt ledsna inledningsvis. Ibland kan det bli så olyckligt att skilsmässan sker under en period när barnet har det extra svårt, till exempel med kompisar eller i skolan, och då kan skilsmässan så klart spä på de negativa känslorna. Men i längden är en skilsmässa vanligtvis inte något som påverkar barnets liv särskilt mycket.

Att samarbeta kring vårdnaden

Vad som däremot kan påverka barnet är vad som händer efter skilsmässan, och hur väl föräldrarna klarar att hålla sams och kommunicera kring vårdnaden. Om det finns många negativa känslor

mellan föräldrarna gäller det att se upp. Vid en skilsmässa kommer vårdnaden om barnet automatiskt att fortsätta vara gemensam mellan föräldrarna. Det är vad som i Sverige anses vara det bästa för barnet, och även i en vårdnadstvist är fortsatt gemensam vårdnad alltid utgångspunkten för rätten.

Vad innebär vårdnaden om barn?

Att ha vårdnaden innebär att fatta viktiga beslut i avgörande frågor kring barnet som sjukvård, skolgång, boende, pass och så vidare, och föräldrarna måste alltså kunna kommunicera och samarbeta kring dessa frågor. Klarar inte föräldrarna att kommunicera utan att bråka blir det mycket svårt att ha ansvaret för vårdnaden tillsammans. Då kan ensam vårdnad vara en bättre lösning, som faktiskt inte behöver innebära en katastrof vare sig för barnet eller den förälder som inte längre har vårdnaden.

Umgängesrätten är barnets rätt till båda föräldrarna

Oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam så har barnet rätt att träffa båda sina föräldrar. Den förälder som inte längre har vårdnaden kommer antagligen inte att märka särskilt mycket av det om vårdnaden helt tillfaller den andra föräldern. Man fortsätter ha barnet boende hos sig regelbundet och delar upp lov och semestrar mellan sig och den andra föräldern.

Man behöver inte heller vara orolig för att den andra föräldern ska flytta till annan ort med barnet. Den som är vårdnadshavare är skyldig att se till att umgängesrätten upprätthålls och kan inte utan den andra förälderns medgivande flytta till annan ort. Bryter man mot det ansvaret riskerar man att bli av med vårdnaden till den andra föräldern, eller att vårdnaden åter blir gemensam.

Kom överens om ensam vårdnad utan vårdnadstvist

Det bästa efter en separation är att vara realistiska och försöka förutspå hur man kommer att klara att samarbeta kring vårdnaden. Kanske är det bästa att en av föräldrarna tar vårdnaden, enligt vissa förutsättningar som man kommer överens om. Då behöver man inte ha lika mycket kontakt och får antagligen lättare att hålla sams, något som är mycket viktigt för barnet och skapar en harmonisk vardag. Det är betydligt viktigare för barnet än att båda föräldrarna är delaktiga i alla beslut som tas.

Mer info: https://www.ensamvårdnad.net.

20 Mar 2019

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg