Att fly hemmet till ett skyddat boende

En del uppbrott blir våldsammare än andra. En kvinna som blir misshandlad i hemmet blir till slut tvungen att fly för att undkomma misshandeln. En man som börjat slå sin hustru eller sambo kommer, i princip undantagslöst, att fortsätta slå, med allt tätare intervaller. Att fly undan en man som misshandlar en, och som man kanske fortfarande hyser varma känslor för innerst inne, är en traumatisk upplevelse. Har man dessutom barn tillsammans med mannen blir det ännu värre.

En kvinna som måste fly sitt hem på grund av misshandel har enligt lag rätt att få hjälp till skyddat boende. Det är socialtjänsten i kommunen man är skriven i som ansvarar för att hitta ett lämpligt boende. Kvinnor som fyllt 18 år får oftast komma till ett jourboende, där man får en liten lägenhet med kök att disponera själv, men som också är knuten till gemensamma utrymmen där det finns personal som kan hjälpa och stödja. Utöver personalen, som både består av professionella boendestödjare och frivilligarbetare, finns ofta advokater, psykologer och läkare knutna till verksamheten, och deras hjälp är gratis för de utsatta kvinnorna.

Ingen bra miljö för barn

Ett skyddat boende är alltid tänkt att vara tillfälligt, som en sluss ut till ett liv på egen hand. Särskilt för barn kan miljön på ett skyddat boende upplevas som konstigt och till och med skrämmande. Här bor kvinnor som alla befinner sig mitt i en av sitt livs värsta kriser, och stämningen är inte sällan tryckt och uppgiven. Att ta hand om de barn som hamnar i denna miljö är mycket viktigt. Under tiden på det skyddade boendet kan de inte leva ett normalt liv med fritidsaktiviteter och kompisar, utan är på det stora hela utlämnade till sina mammor och personalen på boendet.

Bostadsbrist gör det svårt att komma vidare

Att komma vidare från ett skyddat boende är dock inte alltid lätt. I städer och samhällen med bostadsbrist kan det vara svårt för kommunen att hitta lägenheter åt kvinnorna, och resultatet blir att de blir kvar på de skyddade boenden betydligt längre än det var tänkt. Tanken är att en utsatt kvinna ska vara på ett skyddat boende i max tre månader, men i själva verket är det inte ovanligt att kvinnor blir kvar på skyddade boenden i över ett år. Detta är ett problem inte bara i storstäderna utan även på mindre orter.

Den kvinna som vill ha hjälp att få skyddat boende ska i första hand vända sig till socialtjänsten. I akuta fall kan hon ringa polisen, som kan hjälpa henne till ett skyddat boende akut, och sedan får socialtjänsten fatta beslut om boende i ett senare skede.

14 Mar 2019

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg