Är gemensam vårdnad alltid bäst för barn?

Om ett gift par får barn så kommer det automatiskt att innebära att båda dessa föräldrar har ett lika stort ansvar för barnens framtid och att man har gemensam vårdnad om detta. Till skillnad från då ett par levande i ett samboförhållande får barn - där kommer kvinnan att få vårdnaden och man måste gemensamt lämna in en ansökan om gemensam vårdnad. Om man ser till hur situationen ter sig om det gifta paret skiljer sig så finns samma tanke kvar då - man kommer även fortsatt att ha gemensam vårdnad och ett lika stort ansvar för beslut rörande barnets framtid, försörjning, tak över huvudet och så vidare. Detta sker av en anledning. 

I Sverige så ser man nämligen till barnens bästa och man anser att gemensam vårdnad är den absolut bästa lösningen sett till barnen. Lika god kontakt med båda föräldrarna; föräldrar som i sin tur har ett lika stort ansvar. Läs mer om gemensam vårdnad på: vårdnad.com.

Barn kan bo på olika håll

Även om man bor i olika hem så  blir vårdnaden om barnet den gemensamma nämnaren efter en avslutad skilsmässa. Dock; är gemensam vårdnad alltid bäst och går det att – trots att man ser gemensam vårdnad som bäst för barnen – att få den ändrad? Det är klart. 

Barnens bästa kan lika gärna handla om att mamman/pappan är den bäst lämpade vårdnadshavaren och att denne ska tilldelas ensam vårdnad. För att få ensam vårdnad så krävs det dock att man lämnar in en stämning mot den andre föräldern, motsätter sig denne detta så kommer en vårdnadstvist att inledas och där en därefter en omfattande utredning kommer att äga rum innan det slutliga beskedet ges i rätten. Man ska därför vara beredd på att det tar tid innan gemensam vårdnad kan komma att ändras. 

Motivera till en ändring från gemensam vårdnad 

Och: det måste göra så också. Det är inget litet beslut som ska fattas. Det finns dock skäl som väl kan motivera till varför ensam vårdnad ska tilldelas den ene föräldern och vi tänkte lite snabbt rada upp några av dessa här nedan: 

  • Samarbetsproblem. Skulle den ene föräldern aktivt försöka förstöra för den andra genom att exempelvis inte dyka upp på överenskomna tider, missa hämtningar och lämningar och så vidare så kan det motivera att gemensam vårdnad ska ändras. Finns det risk för att den ene föräldern tar med sig barnen till sitt hemland så är det också ett starkt argument
  • Psykisk sjukdom. Lider den ene föräldern av en psykisk sjukdom där barnen riskerar att utsättas för fara så är det ett skäl.
  • Kriminalitet/missbruk. Kriminalitet är ett skäl och likaså gäller ett kraftigare missbruk.
  • Våld i hemmet: har exempelvis pappan visat upp en våldsam sida mot mamman eller mot barnen så är det ett starkt skäl till ensam vårdnad för mamman.

Där var några skäl. Oavsett anledning till varför man vill ha gemensam vårdnad ändrad till ensam sådan så kommer det handla om en lång, känslomässig process där barnen - till varje pris - måste skyddas. Barnen måste förstå att det inte är deras fel och de måste också få information om vad som sker - utan att vara föröppen eller skuldbelägga den andre föräldern. 

Vi skulle rekommendera extern hjälp här. Kommuner i Sverige brukar erbjuda hjälpp till barn i en vårdnadstvist där de får en chans att tala ut till exempelvis en kurator. Ta den hjälpen, för era barns skull. Och, för egen del: se till att anlita ett skickligt ombud. Det ger bäst möjligheter till att vinna en vårdnadstvist. 

9 Jan 2018

Vad händer om vi måste flytta isär?

En guide till olika situationer som kan uppstå.  Vad händer med barnen efter en separation ?  Hur går du till väga om du måste flytta till en annan stad? Det och många andra frågor får du svar på denna webbplats.

/shutterstock_412691482.jpg