Blogg

Sida 2

Vad ska ett bodelningsavtal innehålla?

8 maj 2018

För att sätta upp ett bodelningsavtal är det bra att samråda med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Likväl är det bra att på förhand känna till ungefär vad det är som ska fästas på papper. Märk väl att bodelningsavtalets innehåll kan skilja sig en del från par till par, men det finns ett par vanligt förekommande saker som väcker en del frågor.

Vad ska delas?

Allt som är giftorättsgods, det vill säga allt som inte är enskild egendom, ska tas upp i bodelningen. Det här gäller alltså det som makarna haft fram till dess att ansökan om skilsmässa gjorts. Om något köpts in eller ärvts efter att ansökan har gjorts skall det inte ingå i bodelningen. Dock är det fullt möjligt för makarna att komma överens om att även detta ska tas upp i avtalet.

Det här ska inte tas med i avtalet:

 • Pensionsförsäkring från arbetsgivare. Pension från arbetsgivare tas normalt inte upp i ett bodelningsavtal. Detta eftersom försäkringen tillhör företaget – och inte någon i äktenskapet. Om pensionsförsäkringen däremot är tecknad genom ett handelsbolag eller enskild firma räknas den som privat, och ska därmed tas upp. Tjänstepensioner ITP, STP samt avtalspensioner, ATP tas inte heller upp i avtalet.
 • Underhållsbidrag. Underhållsbidrag tas inte upp i bodelningen.
 • Egendom med förfoganderätt. Egendom som någon av parterna äger, med fri förfogande rätt, tas inte upp i bodelningen. Detta eftersom det närmast är att betrakta som ett ”lån”, från kommande arvingar till dess att innehavaren avlidit. I tveksamma fall bör en jurist inom familjerätt konsulteras.

Det här ska tas upp:

 • Pension som en make fått innan bodelningen ska tas upp. Detta eftersom de är att jämställa med lön.
 • Ersättning för upphovsrätt. Om en make har fått ersättning för upphovsrätt innan bodelningen, skall denna tas upp. Kommande ersättningar eller arvoden är dock inget som berörs, utan tillfaller maken ensamt.
 • Skulder till CSN. Dessa skall normalt sett tas upp i bodelningen.

Varför inte använda mallar?

I de flesta fall är det bäst att anlita en jurist inom familjerätt som kan sätta upp avtalet. Det finns flertalet mallar på internet, men dessa är just det – mallar. Det gå inte att vara säker på att mallen är applicerbar just på din bodelning. Dessutom kan det finnas en del tveksamheter, där endast någon med bred kompetens inom familjerätt och bodelningar kan hjälpa till. I många fall är det bästa helt enkelt att anlita hjälp.

Läs mer om bodelning, familjerätt och andra juridiska områden här.

Vad ska man tänka på om (när) man flyttar isär?

2 maj 2018

Så många som hälften av alla giftermål och samboförhållanden slutar i en skilsmässa, enligt statistik. Och så många som 25 procent av alla barn i Sverige har skilda föräldrar. De flesta som skiljer sig gör det mellan fem och sju år efter att de har ingått samboskap eller giftermål, enligt statistik från SCB. 

Inte alla som gifter sig är sambo innan

Det är också vanligt att man är sambor innan man gifter sig. Men så pass många som 34,5 procent av alla giftermål ingicks utan att de innan bröllopet var sambor. Trots att ungefär varannan som flyttar ihop eller gifter sig, är det dödsfall den vanligaste orsaken till att gifta par avslutar sitt äktenskap. 

Kritiskt mellan fem och sju år i relationen

Psykologer menar att den kritiska perioden när man gift sig eller inget samboskap infaller mellan fem och sju år efter giftermålet eller flytten ihop, har med tiden i relationen att göra. Efter fem till sju år, har många par gett upp att förändra den andra personen. Många som flyttar ihop eller gifter sig känner varandra för dåligt. Efter några år börjar man inse hur den andra personen fungerar och många ägnar sin tid åt att försöka förändra den sin partner. Alla förhållande går upp och ner. Ingen relation är utan friktion. En del menar att det är ett arbete om ett förhållande ska fungera. Att de två som har ett förhållande måste arbeta på att få det att fungera.

Bättre att skilja sig än att gräla

Känner man att båda två har kommit till vägs ände med förhållandet och grälen kommer tätt, är det alltid bättre att gå skilda vägar än att fortsätta gräla och leva i negativa omständigheter. Då kan en skilsmässa eller en flytt till olika bostäder vara en väg ut ur ett destruktivt förhållande som ingen mår bra av. Ur ekonomisk synpunkt skiljer det sig åt, lite, detta om vad som är bra eller dåligt. Är det bra att gifta sig om man har stora tillgångar? Är det bäst att bara vara sambo? Det finns ett talesätt som säger att om man är fattig ska man gifta sig, men är man rik ska man skilja såg. Å andra sidan kan ett äktenskapsförord ordna saken för den som har stora ekonomiska tillgångar. Då är det ingen risk att skilja sig och att den som är rik ska behöva dela sina tillgångar med den som man har skiljt sig från.

Detta bör ni tänka på vid en skilsmässa

Däremot kan det vara en bra idé att se över eventuella testamenten, om ni ska skilja er. Förändras förhållandet kan det vara viktigt att se över den frågan. Så när ni väl bestämt er för att flytta isär, hur gör ni med era gemensamma tillgångar? Tyvärr är det många kvinnor som har valt att stanna hemma med gemensamma barn som förlorar på att flytta isär. Då gäller det att se till att de gemensamma ägodelarna fördelas någorlunda rättvist mellan er.

Som sambor gäller att ni har köpt de flesta sakerna gemensamt till det gemensamma hemmet för att ingen ska behöva flytta tomhänt från det. Behöver ni anlita flytthjälp, är det en tjänst som gör väldigt stor nytta för att inte relationen mellan er ska försämras ytterligare. Bor man i till exempel i Stockholm finns det fler än 225-tal företag som arbetar med flyttar, av dem är det över 65 som arbetar med att flyttstäda. Fortsätt läsa här om ni vill anlita en flyttfirma i Stockholm: http://www.flyttfirmanstockholm.se.

Sorgligt flytta isär när barn är inblandade

25 apr 2018

Det är alltid lite sorgligt när ett förhållande som en gång var romantiskt och kärleksfullt tar slut. Det som en gång var något positivt slutar i något som inte längre är varken romantiskt eller kärleksfullt. Ännu sorgligare är det när det är barn inblandade. De har ju varken valt sina föräldrar eller valt att de ska gå skilda vägar.

Men i vissa fall, om relationen har blivit väldigt destruktiv, är det absolut det bästa, att gå skilda vägar och lämna varandra ifred i stället för att göra livet surt för varandra. Barn mår inte bra av föräldrar som är elaka eller dumma mot varandra. Då är det bättre om föräldrarna kan samsas, men under olika tak. Barn mår inte dåligt av att ha två hem att bo i. Så är det för de allra flesta.

De flesta är vanliga och normala – även föräldrar

De allra flesta människor och föräldrar är normala, vettiga människor som kan sätta sitt barn främst och kan bortse från egna själviska motiv och komma överens med den man en gång hade en relation till. Det är om någon av dem inte är varken normal eller vettig som det är ohållbart att ett barn vistas tillsammans eller bor med en sådan förälder. Det är i alla de fall som en förälder är våldsam, förgriper sig på ett barn, är psykiskt sjuk eller har en psykisk störning eller är kriminell. Det är i alla de fall som den andra föräldern bör ansöka om ensam vårdnad om sitt barn, för att skydda henne eller honom mot en destruktiv förälder.

Många domstolar brukar ge socialtjänsterna i våra kommuner uppdraget att genomföra utredningar som kan visa hur domstolen borde döma i dessa fall. Och i 99 fall av 100, litar de blint på vad socialtjänsterna kommer fram till och rekommenderar. Det som ren problemet är att socialtjänsten själva missar att de som kommer till dem och begär ensam vårdnad, ofta faller in under någon av de kriterier vi här har nämnt.

Då bör en förälder ansöka om ensam vårdnad om barnet

Det är nämligen så att de flesta människor är normala, vettiga föräldrar, som kan komma överens med sin partner även om man har skilt sig från honom eller henne. Det är inte de som begär ensam vårdnad om sitt barn, eller som hamnar som föremål  för utredningar inom socialtjänsten. Tvärtom. Det är nästan utan undantag de föräldrar där den ena är våldsam, förgriper sig på sin familj, är kriminell, missbrukare, psykiskt sjuk eller har en psykisk störning, ändå behandlar socialtjänsten föräldrarna och barnen som om inget av detta existerar. Dessutom saknas barnperspektivet fullständigt i vissa fall. Det finns vissa kommuner där detta fungerar alldeles ypperligt, men i alltför många fall existerar inget av detta. För föräldrar som kanske har levt under hemska former med en psykiskt sjuk person, psykiskt störd eller missbrukare, kriminell eller våldsam förälder är det förödande att socialtjänsten inte tar problemen på allvar och går in och skyddar barn som är uts

Kan man flytta isär som en följd av missbruk?

3 apr 2018

Det finns få beslut som är så svåra att ta som då det kommer till att byta upp och lämna någon person man älskat. Än värre blir det om man fortfarande älskar en person, men där olika anledningar gör att ett fortsatt liv tillsammans är omöjligt. Missbruk är ett typiskt exempel på en sådan anledning. Man vill stanna, men det är omöjligt då personen man älskar inte längre är densamma - ett missbruk innebär ofta att allting, hela livet, kretsar kring missbruket. Personen som missbrukar försvinner och förändras.

Lämna eller stanna? Tro inte att den frågan inte är noga behandlad. Att lämna en person som missbrukar sker aldrig enkelt. In i det längsta försöker man som partner med alla medel som finns: hjälpcenter, advokat vars specialitet handlar om missbruk (för att kunna få rättslig hjälp), Socialtjänsten, Polisen. Ingen sten blir för tung för att vända på i jakt på en lösning.

I många fall så drabbas man även av ett medberoende som en följd av sitt partners missbruk. Man anpassar sig efter- och förändrar sig själv i hopp om att kunna hjälpa. Medberoende är även det en slags sjukdom som man kan söka hjälp för.

Olika typer av missbruk syns idag

Det som är talande är att många tänker sig en missbrukare som en trasig person; en smutsig person som sitter på gatan och söker efter pengar som ska finansiera beroendet. Man tänker sig en kriminell människa som det liksom syns på.

Så är det inte. Långt därifrån: missbrukare finns i alla samhällsklasser, i alla branscher och det kan drabba såväl fattig som rik, ung som gammal och man som kvinna. En av de former som numera finns i en större omfattning än tidigare handlar om spelmissbruk och det bör behandlas med samma känsliga avvägning som exempelvis narkotika eller alkoholmissbruk.

Skillnaden mellan narkotika och spel är att den förra är kriminellt. Missbrukar man en drog så begår man ett narkotikabrott - missbrukar man spel så sker ingenting olagligt i juridisk bemärkning.

Men, effekterna kan vara exakt lika stora för de som drabbas och beteendet är ofta detsamma hos brukaren. Man har ett pendlande humör, man kan drabbas av raseriutbrott, man känner skam som gör att man drar sig undan och isolerar sig, man använder all vaken tid till att tänka på nästa pokerhand (om det nu handlar om poker) och alla pengar som man tjänar används för att finansiera sitt spelande.

Görs det tillräckligt för att hjälpa missbrukare? Ja, och nej. I Sverige har vi en liberal syn på det mesta utom just på droger. En person som blivit dömd för ett narkotikabrott har ofta svårt att få förlåtelse. Jämför man ett mindre narkotikabrott med en grov misshandel så är det ofta så att folk i gemen ser lättare på misshandel, trots att den renderat ett hårdare straff. Hjälp snarare än pekpinnar är ofta en bättre väg att gå - det visar lyckade experiment som gjorts exempelvis Danmark och Portugal. Läs mer om narkotikabrott på denna sida.

Dubbelmoral gällande spelmissbruk

Gällande spel och missbruk så kan man inte blunda för den svenska dubbelmoralen. Å ena sidan så klassas numera spel som en sjukdom på samma sätt som alkoholism och drogmissbruk.

Å andra sidan så kan du inte slå på din tv utan att mötas av reklam för någon spelsajt, du kan inte öppna en tidning utan att mötas av olika förmånliga erbjudanden och du har knappast missat det faktum att det finns statliga casinon samt att en av de största aktörerna på marknaden - Svenska Spel - är statligt ägt.

Ta hjälp som partner

Skulle du leva i ett förhållande där din partner missbrukar så bör du ta hjälp. Situationen kommer inte att lösa sig själv. Kontakta myndigheter (går att göra anonymt) och be om råd. Om du är medberoende så finns det egentligen bara en lösning.

På samma sätt som en missbrukare måste lämna sitt missbruk bakom sig så måste man som medberoende också göra det. Där handlar det om att bryta upp, kanske söka sig till en terapeut för att stärka sin egen självkänsla och om att våga stå på egna ben igen. Det finns ingenting som säger att ni inte kan hitta tillbaka till varandra i framtiden.

Världen blir mindre – genomför din utlandsflytt nu

8 mar 2018

Tack vare internet så har världen blivit betydligt mindre än vad den tidigare var. Här menar vi alltså inte till ytan utan mer det faktum att man numera kan bo en stad medan man utför sitt arbete i en annan stad – i ett helt annat land. Detta har gjort att allt fler svenskar söker sig utomlands för både jobb och för att bosätta sig.

Man kan alltså här se att en svensk person genomför en utlandsflytt, bosätter sig i Italien men jobbar kvar i Sverige. Det behöver heller inte vara så att denna utlandsflytt innebär att personen jobbar i Sverige. Globaliseringen har nämligen gjort att de allra flesta stora företag finns representerade över hela världen och att man därför som anställd har en större möjlighet att välja vilken stad man vill bo i. Det innebär – tack vare internet – inga större problem gällande kommunikation med vänner och bekanta längre då man genomför en utlandsflytt – numera finns facebook, mail, skype och andra saker som tar bort den dyra telefonräkningen som en utlandsflytt tidigare förde med sig. 

Ta bohaget med dig vid en utlandsflytt 

Finns det då några problem med en utlandsflytt? Nja, det ska i så fall vara det rent logistiska – det vill säga att flytta sina möbler och sitt bohag. Här finns det dock alternativ som dock varierar och helt beror på vart denna utlandsflytt har för destination. Ska du som svensk genomföra en utlandsflytt till exempelvis Tyskland så är det inga större problem att få sina möbler levererade dit – de flesta flyttfirmor kan erbjuda denna service och detta även till ett relativt bra pris. 

Så kan du ta med dig dina möbler

Detta behöver alltså inte vara Tyskland utan kan lika gärna handla om någon annan del av Europa där man – via lastbil – kan köra sina möbler. En utlandsflytt blir lite knivigare om man flyttar till en annan världsdel men det går ändå att lösa. Här kan transporten av möbler och bohag istället ske via båt eller flyg – något som alltså är betydligt dyrare än vad en transport via lastbil är. Vid en sådan utlandsflytt måste man alltså ställa sig frågan om det verkligen är värt att frakta sina möbler runt halva jordklotet eller om de är ersättningsbara. 

Ikea hittar du snart var som helst

De flesta företag finns – som vi nämnde ovan – representerade över hela världen och detta gäller även de svenska möbelkedjorna. Du kan exempelvis hitta Ikea över hela världen och om ditt svenska hem till stor del består av sådana möbler så kan du ju tjäna på att – vid denna utlandsflytt – köpa likadana istället för att släpa dina ordinarie över hela jorden. Här får alltså avståndet spela roll i huruvida man tar sitt bohag med sig eller inte då man genomför sin utlandsflytt och man ska även vara medveten om att allting går att lösa. I denna spännande tidsålder är ingenting omöjligt om man bara har tålamod och de resurser som krävs. Måste du ha din mormors gamla Mora-klocka med dig till Australien så går detta också att ordna på något sätt. 

Flytta till Sollentuna? Här hittar du all information

3 mar 2018

Har du precis fått jobb i Sollentuna och söker bostad? Eller har du köpt en tomt och planerar byggandet? Här finns hjälpen att hämta:

Tomt och nybyggnation

På Sollentuna kommuns hemsida finns en mängd information till de som planerar bygga hus samt de som har hus i kommunen. Ska byggnation ske kan exempelvis bygglov behövas samt inkoppling av vatten och avlopp. Informationen hittas under fliken ”Bygga Bo & Miljö” på hemsidan. Under ”Din Bostad och Tomt” hittas sedan information om exempelvis buller, radon, ventilation, sotning och annat underhåll som krävs på en bostad.

Generellt är det mycket stor bostadsbrist i Sollentuna vilket även gjort att kommunen antagit ett uppdrag att försöka skapa fler bostäder. Man räknar med att kommunen kommer få 15 000 fler invånare inom 10 år vilket ställer höga krav på bostadsfrågan.

Flytta hit

Önskar du inte packa och köra hela flyttlasset själv kan en flyttfirma anlitas. Det finns ett par flyttfirmor i Sollentuna men det går även att anlita flyttfirma från andra delar av Stockholm då transportsträckan inte blir speciellt mycket längre.

Sedan något år kan man få RUT-avdrag för flyttjänsten vilket gör att halva arbetskostnaden dras av genom avdraget. Det har gjort att allt fler anlitar dessa företag och att antalet flyttfirmor även ökat.

Behöver du lager?

Många personer får nöja sig med ett andrahandskontrakt när de flyttar till Stockholm. Det är inte säkert att man får en bostad i den storlek man önskar och får sedan söka efter bättre boende. Detta innebär även att många inte får plats med hela sitt bohag vilket ökat behovet av lagerlokaler. Både i Sollentuna och i flera andra delar av Stockholm finns det lagerlokaler som kan hyras under kortare eller längre tidsperioder.

När man packar sina tillhörigheter kan det alltså vara smart att redan från början planera vad som ska köras av flyttfirman till den nya lägenheten och vad som ska köras till lagerlokalen. Det gör att den totala kostnaden för flytten i alla fall blir något lägre.

Hitta jobb

Det är relativt få som flyttar till Sollentuna innan man fått jobb i staden. Men samtidigt ökar chansen att få jobb, inte minst kortare vikariat, om man redan bor där. Att anmäla sig till arbetsförmedlingen är första steget. Det krävs även oftast för att A-kassan ska betala ut eventuell ersättning. Men man bör även kontakta företag inom den bransch man jobbat inom och höra sig för med vänner och bekanta. Enligt statistik får de allra flesta jobb genom kontakter och inte genom Arbetsförmedlingen.

Är ni i behov av en flyttstädning?

18 feb 2018

I genomsnitt så flyttar svensken ungefär tio gånger under en livstid. Som mest intensivt sker flyttandet mellan 20-30 år och det är också då man är som mest sökande i sin karriär och därmed också mer mobil. Inte sällan så börjar man med att flytta för studier och sedan vidare – efter några år – för att arbeta inom det område man studerat.

Vi tänkte dock inte fokusera på karriär i den här texten – istället tänkte vi bryta ner en flytt i mindre beståndsdelar och nämna vad som man bör tänka på vid en sådan. Är du en genomsnittsperson i Sverige så kommer du alltså vid tio tillfällen i ditt liv att packa ihop alla dina saker i kartonger, du kommer att boka en flyttbil, du kommer att bära möbler och du kommer att genomföra en flyttstädning för att sedan påbörja ett nytt kapitel i ditt liv.

En av de ovan nämnda sakerna tycker vi är extra intressant då just det momentet dels väcker förvirring och att det dels ofta fuskas ganska rejält med saken i fråga. Det gäller en flyttstädning. Om en sådan kan vi säga följande saker:

Nummer ett : Den måste göras. Har du inte kommit överens med de nya ägarna till din bostad (om exempelvis en sänkning av priset, att du lämnar kvar möbler eller annat) så ingår en flyttstädning i dina åtaganden.

Nummer två: Den är jobbig. En flyttstädning gör man inte i en handvändning. Tvärtom – projektet tar väldigt lång tid då precis allting ska städas. I många fall så kan en flytt dra ut väldigt mycket på tiden och därmed sätt käppar i hjulet för en flyttstädning; något som innebär att man slarvar, blir underkänd och tvingas betala en kompensation. Bättre upp är att anlita en flyttstädning i Örebro.

Anlita en städfirma i Örebro och slipp bekymmer

Vi kan säga att du nyligen flyttat till en typiskt studentstad – Örebro – och att du precis fått tag på en större bostad i samma stad. Du ska alltså flytta och du ska genomföra allt som hör flytten till. I samma veva ska du även hinna med att plugga inför en större tenta och du har begränsat med tid; det upptäcker du redan efter ett tag - du kommer definitivt inte att hinna med att genomföra en flyttstädning och samtidigt hinna förbereda dig inför tentan.

Lösningen är att du ringer efter en städfirma i Örebro och bokar in denna för en flyttstädning. Det hela är enkelt: ni kommer överens om ett pris, du åker förbi och lämnar din nyckel, städföretaget skickar en städare och denne städar ur hela din lägenhet i Örebro så att den nya ägaren direkt kan påbörja sin flytt.

Det som är extra intressant i denna lösning är att du kan dra av halva arbetskostnaden för denna flyttstädning enligt Rut-avdraget. En flyttstädning – och numera faktiskt även en flytt; bärhjälp etc – inkluderas i denna skatterabatt. Det hela blir alltså väldigt prisvärt. Allt som krävs är att du kontaktar Skatteverket innan för att säkerställa att du är berättigad att använda Rut-avdraget. Då detta är gjort så är också ditt arbete avklarat. Beloppet dras direkt på fakturan och du kan i lugn och ro förbereda dig inför din kommande tentamen; helt säker på att din flyttstädning utförs på ett professionellt sätt.

Planera för en så smidig flytt du bara kan

1 feb 2018

Ska du flytta? För det mesta är det starten på något nytt; nytt område, nytt jobb? Har du familj innebär det kanske nytt dagis eller skola för barnen och kanske nytt jobb för din partner. Är det inte i en annan stad, kan de flesta ha kvar dagis och skola med lite pendling. Är det till en helt ny stad är det verkligen en stor förändring. Förändringar behöver inte vara dåliga. För varje förändring finns möjligheten till förbättringar. Att få nytt jobb kan innebära en befordran, högre lön eller större livskvalitet, som det brukar heta om man flyttar till en mindre stad.

Många barnfamiljer flyttar tillbaka till sin hemstad om föräldrarna finns kvar, för att få större socialt nätverk. Får man barn, kanske man vill ge dem en barndom som liknar den egna. För många är det en stor vinst att barnen får närmare till skola och dagis, att alla storstadens lockelser inte finns när de är små. Förr eller senare brukar de ändå komma, men då är de förhoppningsvis stora nog för att hantera dem på egen hand.

Planera möbler i den nya bostaden

Oavsett vad som är anledningen till flytten finns det några saker som är bra att tänka på inför och innan flytten. Flyttar ni till något som är större, eller mindre? Flyttar ni till något som är större, brukar man vilja skaffa fler möbler. Något barn kanske ska få eget rum, då behövs möbler till det egna rummet. Flyttar man till något mindre, kanske man vill göra sig av med det man inte vill ha med i den nya bostaden.

Ska ni flytta isär?

Ska barnen bo på två håll? Ni kanske ska separera och ska dela ett hem i två separata? Då behöver båda egentligen en uppsättning av det barnen behöver; säng, leksaker, byrå och så vidare. En bra sak är att sälja eller skänka bort en del av sakerna. Det underlättar själva flytten. Även om man flyttar som en hel familj kan man kanske göra sig av med en del möbler och attiraljer innan flytten in i den nya bostaden. Då är det bra att sälja bort stora och tunga möbler. Vill du vara säker på att hitta köpare kan du alltid sätta ett ganska lågt pris så du vet säkert att du får det sålt. 

Vem ska hjälpa till?

Ska ni be släkt och vänner att hjälpa er flytta? En sak som är bra, är att planera var alla saker ska vara i det nya hemmet. Färglägg, eller skriv till vilket rum de olika sakerna ska vara. När ni packar, planera packningen så att ni har kvar det minimala som ni behöver för att göra mat, sköta hygienen och liknande. Det kan ni sedan hastigt packa in sist, eftersom det är sådant ni kommer att behöva först på det nya stället. Vill ni packa lätt? Varför inte packa sakerna i papperskassar? Flyttlådor tenderar att bli väldig tunga och är otympliga att bära. Då kan ni anlita en flyttfirma som bara bär det som är tungt; sängar, soffor, hyllor och matbord.

Anlita en flyttfirma

Vill man inte göra något av detta, och råkar bo, säg i Södertälje, kan man faktiskt anlita flyttfirma i Södertälje som gör allt åt en. Då packar man bara ner sina egna personliga tillhörigheter och ger flyttkarlarna nycklarna. Flyttfirman kan även ta hand om flyttstädningen. Lyxigt, eller hur?

Är gemensam vårdnad alltid bäst för barn?

9 jan 2018

Om ett gift par får barn så kommer det automatiskt att innebära att båda dessa föräldrar har ett lika stort ansvar för barnens framtid och att man har gemensam vårdnad om detta. Till skillnad från då ett par levande i ett samboförhållande får barn - där kommer kvinnan att få vårdnaden och man måste gemensamt lämna in en ansökan om gemensam vårdnad. Om man ser till hur situationen ter sig om det gifta paret skiljer sig så finns samma tanke kvar då - man kommer även fortsatt att ha gemensam vårdnad och ett lika stort ansvar för beslut rörande barnets framtid, försörjning, tak över huvudet och så vidare. Detta sker av en anledning. 

I Sverige så ser man nämligen till barnens bästa och man anser att gemensam vårdnad är den absolut bästa lösningen sett till barnen. Lika god kontakt med båda föräldrarna; föräldrar som i sin tur har ett lika stort ansvar. Läs mer om gemensam vårdnad på: vårdnad.com.

Barn kan bo på olika håll

Även om man bor i olika hem så  blir vårdnaden om barnet den gemensamma nämnaren efter en avslutad skilsmässa. Dock; är gemensam vårdnad alltid bäst och går det att – trots att man ser gemensam vårdnad som bäst för barnen – att få den ändrad? Det är klart. 

Barnens bästa kan lika gärna handla om att mamman/pappan är den bäst lämpade vårdnadshavaren och att denne ska tilldelas ensam vårdnad. För att få ensam vårdnad så krävs det dock att man lämnar in en stämning mot den andre föräldern, motsätter sig denne detta så kommer en vårdnadstvist att inledas och där en därefter en omfattande utredning kommer att äga rum innan det slutliga beskedet ges i rätten. Man ska därför vara beredd på att det tar tid innan gemensam vårdnad kan komma att ändras. 

Motivera till en ändring från gemensam vårdnad 

Och: det måste göra så också. Det är inget litet beslut som ska fattas. Det finns dock skäl som väl kan motivera till varför ensam vårdnad ska tilldelas den ene föräldern och vi tänkte lite snabbt rada upp några av dessa här nedan: 

 • Samarbetsproblem. Skulle den ene föräldern aktivt försöka förstöra för den andra genom att exempelvis inte dyka upp på överenskomna tider, missa hämtningar och lämningar och så vidare så kan det motivera att gemensam vårdnad ska ändras. Finns det risk för att den ene föräldern tar med sig barnen till sitt hemland så är det också ett starkt argument
 • Psykisk sjukdom. Lider den ene föräldern av en psykisk sjukdom där barnen riskerar att utsättas för fara så är det ett skäl.
 • Kriminalitet/missbruk. Kriminalitet är ett skäl och likaså gäller ett kraftigare missbruk.
 • Våld i hemmet: har exempelvis pappan visat upp en våldsam sida mot mamman eller mot barnen så är det ett starkt skäl till ensam vårdnad för mamman.

Där var några skäl. Oavsett anledning till varför man vill ha gemensam vårdnad ändrad till ensam sådan så kommer det handla om en lång, känslomässig process där barnen - till varje pris - måste skyddas. Barnen måste förstå att det inte är deras fel och de måste också få information om vad som sker - utan att vara föröppen eller skuldbelägga den andre föräldern. 

Vi skulle rekommendera extern hjälp här. Kommuner i Sverige brukar erbjuda hjälpp till barn i en vårdnadstvist där de får en chans att tala ut till exempelvis en kurator. Ta den hjälpen, för era barns skull. Och, för egen del: se till att anlita ett skickligt ombud. Det ger bäst möjligheter till att vinna en vårdnadstvist. 

Ska du flytta från Linköping?

22 dec 2017

Har du redan ordnat med din flyttstädning? Eller funderar du på att ta kontakt med en mäklare? Vid en flytt finns det mycket att göra. Den som flyttar från Linköping kan komma till en stad som antingen är ganska större – eller bra mycket mindre. Oavsett om man flyttar till exempelvis Stockholm eller till en småort, finns skäl att förvänta sig en omställning eftersom Linköping ofta är något mitt emellan.

Flyttstädning

Innan du lämnar ditt boende i Linköping bör det vara städat. Det kan ställas ganska höga krav på att den som säljer en bostad ska lämna den i ett visst skick. Detta gäller inte bara hyresrätter, utan även bostadsrätter till viss del. Om du vet med dig att du kanske inte kommer att ha tid eller lust med att sköta flyttstädningen själv, finns det firmor som kan hjälpa dig. I och med att Linköping ändå är en ganska stor stad finns ett stort utbud av firmor som kan hjälpa dig med det här. Som sagt är flyttstädning något som oftast går att lösa själv, men det kan vara skönt att lämna över uppgiften till proffs. På så vis får man mer tid över och kan vara trygg med att köpare tycker att boendet är i ett gott skick. Här är en bra firma.

Folkbokföring

Så fort du flyttar bör du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Detta för att få rätt adress i folkbokföring. Det är inte bara vid flytt man kan behöva ändra i sin folkbokföring, utan också när man gifter sig eller ska byta namn. Att folkbokföringen är korrekt är viktigt. Bland annat är det viktigt eftersom det avgör om du har rätt till olika bidrag, var du ska betala skatt och var du ska rösta. Flyttar du till Norrland men är folkbokförd i Linköping missar du alltså inte bara posten – utan mer än så.

Mäklare

Att tala med mäklare ganska tidigt i processen är en god idé. Det är alltid bättre att ha god tid på sig än att försöka sälja något snabbt med kort varsel. Stressar man finns en risk att det inte blir rätt läge och indirekt att man inte får lika mycket pengar för lägenheten som man skulle kunna ha fått. Viktigt är alltså att ha så god framförhållning som möjligt, även om det inte alltid är så lätt, givetvis. Är det något brådskande som får dig att flytta från Linköping kan det kännas särskilt svårt.

Städfirma i Gävle

15 dec 2017

I en relativt stor stad som Gävle finns så klart ett stort utbud av servicetjänster och det gäller inte minst städfirmor. Det är enkelt att hitta en bra städfirma i Gävle för exempelvis flyttstädning eller storstädning och tittar man runt lite går det att få städtjänster till en mycket låg kostnad. Inte för att det är särskilt dyrt att anlita en städfirma till att börja med, timkostnaden är relativt låg och med det generösa RUT-avdraget på 50%, som kan appliceras på alla hushållsnära tjänster såsom städning, barnpassning mm kommer kostnaderna ner så att det alltid är värt att anlita en städfirma när det behövs

Flyttstädning

Just flyttstädning är ett bra exempel på när det verkligen är värt pengarna att anlita en städfirma. Vid en flytt har man ju vanligtvis många bollar i luften och har svårt att få allt att gå ihop. Bohaget ska packas ner i kartonger, vind och källarförråd ska tömmas, adressändring och eftersändning av post ska fixas och man ska dessutom organisera själva flytten med lastbil och frivilliga vänner eller fixa flyttfirma. Ju närmare flyttdagen man kommer desto mer inser man att flyttstädningen verkligen inte är något man har lust med ovanpå allt annat.

Ett enkelt val

Klart att man ska anlita hjälp med städningen. Det är som sagt lätt att hitta firmor som erbjuder flyttstädning i Gävle, och de flesta kan komma med relativt kort varsel. Är det helg, vilket det ju oftast är när man flyttar, är det dock så klart alltid bra att vara ute några veckor i förväg.

Kostnaden för en flyttstädning är så små att det garanterat är värt det, om inte annat så för känslan att helhjärtat kunna ägna sig åt den nya bostaden när flytten är genomförd. För en normalstor trea betalar man efter RUT-avdraget oftast inte mer än ett par tusen för en städning som kan ta nästan hela dagen. Dessutom får man ett professionellt utfört arbete och kan hänvisa till städfirman om de nya lägenhetsinnehavarna har något att anmärka på, vilket inte är ovanligt. Få blickar är så kritiska som den hos en nybliven lägenhetsägare som inspekterar sin nya bostad. Låt städfirman ta hand om eventuella diskussioner kring flyttstädningen. De vet hur en flyttstädning går till eftersom de gör det dagligen och de vet vilka krav som är rimliga att ställa.

Städabonnemang

Stora punktinsatser som flyttstädning och storstädning i all ära, men man kan också ha stor nytta av en städfirma i vardagen. Många städfirmor i Gävle erbjuder förutom flyttstädning och storstädning även veckovis eller månadsvis hemstädning, en sorts städabonnemang. Man väljer själv hur ofta man vill ha hjälp med städningen. Har man barn och det lätt blir stökigt kan det kanske vara bra att få hjälp någon gång i veckan, annars kanske en gång i månaden eller än mer sällan passar bättre. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med och hur ofta städfirman ska komma.

Även här gäller så klart RUT-avdraget, men man bör tänka på att det finns ett tak på 25000 kronor om man är under 65 år. Är man över 65 är taket på hela 50000 kronor, vilket mer än väl täcker veckovis städning under hela året. Allt som allt finns det i princip bara fördelar med att anlita en städfirma och det eventuella obehag man kan känna inför att ha människor i lägenheten när man inte är hemma går snabbt över när man träffar den trevliga och professionella städpersonalen. Är du på jakt efter en städfirma? Läs mer här.

Du tjänar på professionell flyttstädning

2 dec 2017

Det finns vissa utgifter som är värda att betala och där man, helt enkelt, får ställa kostnaden mot besväret man besparas. Ett typiskt exempel på en sådan utgift handlar om en flyttstädning och vi tänkte visa på detta genom några punkter. Vi säger att du bor i Österåker och ska flytta till Stockholm. Här är varför vi anser att du ska ta professionell hjälp med din flyttstädning och varför du ska anlita en flyttfirma:

 • Du sparar tid. En flytt tar alltid lite längre tid än vad man räknat med. Det är mycket att organisera och tänka på - hur gör du om flyttbilen inte finns tillgänglig exakt då du behöver den, hur gör du om allt inte får plats och vad sker om det exempelvis inte går att bära in soffan genom porten till den nya bostaden? Det finns många moment som kan gå fel och du har - som regel - ganska lite tid på dig att flytta.
 • Du tjänar pengar. Visst, du kommer att få betala för din flyttstädning - men faktum är att den idag är billigare än någonsin. Detta tack vare den generösa skatterabatt som kallas Rut-avdraget och där du - förutsatt att du är berättigad (kollas enkelt upp på Skatteverkets hemsida) - kan dra av halva arbetskostnaden på din deklaration. Ett belopp som dras redan på fakturan dessutom.
 • Du får ett högklassigt jobb. En flyttstädning innebär att allting ska städas och attd et ska vara väldigt grundligt. Sker inte det - ja, då kan de nya ägarna underkänna arbetet och kräva dig på pengar som ska täcka kostnaden av en städfirma. Genom att ta professionell hjälp så slipper du det bekymret och den oron. Se till att närvara - tillsammans med städfirman - vid besiktningen bara.
 • Du kan fokusera på rätt saker: Att flytta ska vara roligt och det finns alltid en positiv känsla inblandad. Se till att din flytt från Österåker till Stockholm blir så angenäm som möjligt. Du skriver, trots allt, ett nytt kapitel i ditt liv. Genom att ta hjälp med flyttstädning så kan du fokusera fullt ut på att komma på plats och du slipper återvända för en så tråkig detalj som att städa.

Magasinering i Stockholm

14 nov 2017

Det kan finnas många anledningar till att man behöver plats för magasinering i Stockholm. En av de vanligaste är att man behöver någonstans att ställa sitt bohag vid en flytt. Ibland faller det sig ju så att man sålt sin lägenhet och köpt en ny, men tillträdesdatumet för den nya lägenheten är någon månad senare än utflyttningsdatumet för den gamla. I det läget kan man antingen vända sig till vänner och släktingar och förtvivlat försöka ordna plats för hela sitt bohag, eller så kan man vända sig till ett företag som erbjuder magasinering.

Förrådslokal

Det finns många olika typer av magasinering och i en storstad som Stockholm finns såklart ett extra stort utbud. Den vanligaste typen av magasinering är i en förrådslokal, där man hyr ett förråd i ett större komplex som är larmat och bevakat dygnet runt. Din saker står välbevakade inomhus under ideala klimatförhållanden och du behöver inte ägna dem en tanke tills du behöver dem igen. Ett förrådskomplex kan oftast erbjuda olika storlekar av förråd allt utifrån dina behov. Du har egen nyckel och passerkort och kan komma åt ditt förråd vid de flesta tider på dygnet. Oftast betalar man per dygn, men man kan också välja att betala per månad eller till och med årsvis.

Förrådscontainer

En annan form av magasinering är att ha sakerna i en förrådscontainer. En container kan vara en bra lösning då du tillfälligt behöver en avställningsyta för dina saker, exempelvis vid en renovering eller ombyggnad av huset. En container kan stå på gården så att du har ständig tillgång till dina saker. Du behöver inte oroa dig för att dina saker ska fara illa, en modern förrådscontainer är välisolerad för att klara alla typer av klimat. De kan även göra inbrottssäkra med extra låsanordningar och larm om du vill förvara extra värdefulla ägodelar.

Mobil magasinering

Ytterligare en variant av magasinering är att anlita ett företag som erbjuder mobil magasinering. Mobil magasinering innebär att företaget kör ut en mobil container till dig, som går att ta bakpå bilen som ett släp. Du eller personalen packar sedan det mobila förrådet i lugn och ro, varpå företagets personal kör det mobila förrådet till ett välbevakat parkeringsgarage och ställer av det där. Fördelen med denna form av magasinering är att det bara behöva en packning för att ställa av sakerna, och en avlastning när du vill ha tillbaka dem. Mobil magasinering är en typ av förrådshyra som blir allt vanligare i Stockholm.

Se utbudet på nätet

Det går lätt att hitta alternativ för magasinering på nätet. Det finns många företag representerade online och hos de flesta kan du lätt skapa dig en bild av utbudet och jämföra priser. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig att göra din övergångstid mellan flyttar eller under en renovering glättare.

Hur vanliga är egentligen vårdnadstvister?

23 sep 2017

Först och främst, då man talar om vårdnadstvister så handlar det om att två föräldrar efter en skilsmässa inte kan enas om vårdnaden av sina barn. I de allra flesta fall av skilsmässor så brukar föräldrarna själva komma fram till en lösning där den absolut vanligaste är att man delar upp tiden med barnen mellan sig. Där brukar en vecka i stöten vara ett vanligt riktmärke, men även andra varianter förekommer beroende på om föräldrarna bor kvar i samma stad, barnens skolsituation och andra omständigheter som kan påverka uppdelningen av vårdnaden.

Dock – och detta gäller inte lika ofta – uppstår ibland situationer då föräldrarna absolut inte kan enas om vilken som ska ta hand om barnen utan båda håller på sin rätt och anser att den andra parten är olämplig som förälder. Det är det vi då kallar vårdnadstvister. Vid vårdnadstvister så kallar båda föräldrarna in varsin advokat och därefter blir man hörd av sociala myndigheter samt polis innan frågan tas upp i en rättegång. Ofta behöver inte vårdnadstvister gå så långt – några samtal under ordnade former gör ofta att den främsta aggen efter skilsmässan lägger sig och man föräldrarna börjar se saken ur ett annat perspektiv. Nämligen barnens. Det är ju ofta dem som tyvärr hamnar i kläm vid just vårdnadstvister och det brukar bli bäst om föräldrarna kan göra upp i stillhet istället för att koppla in åklagare och dra upp sina meningsskillnader i rätten.

Naturligtvis ska man också veta att en del vårdnadstvister faktiskt inte går att lösa – det kan exempelvis handla om den ena föräldern faktiskt är direkt olämplig att ta hand om sina barn och att dessa far illa hos denne förälder. Vid en sådan vårdnadtvist kan skälen som anges vara missbruk, brottslighet av det grövre slaget eller att parten helt enkelt inte är kapabel att uppfostra sina barn. Det är vid dessa tillfällen som de verkliga vårdnadstvisterna framträder och det är också dessa som blir som mest infekterade.

Hur slutar en vårdnadstvist?

Det gäller alltså vid vårdnadstvister att man har en del på fötterna då det kommer till att bevisa att den andra parten inte är lämplig att ta hand om sina barn. Rätten ser nämligen helst att man kan komma överens om delad vårdnad men om man kan bevisa att man själv är bäst lämpad att ha ensam vårdnad om barnen så finns det ingenting som talar för att det inte blir så.

Vid vårdnadstvister så utgår nämligen rätten ifrån barnens perspektiv - eftersom det ju är dem det handlar om – och försöker vara så objektiva som möjligt. Allt handlar alltså om hur pass starka bevis eller hur trovärdig man är gällande den andre förälderns lämplighet och det är också därför som en del vårdnadstvister blir extra känsliga och river upp många sår som blir svåra att läka. Vi tar ett exempel på hur vårdnadstvister kan se ut. Två föräldrar beslutar sig för att skiljas efter att mamman kommit på pappan med att vara otrogen – agget från mammans sida är dock så starkt att hon söker om ensam vårdnad, något som pappan vägrar.

Saken går så långt som till rättegång där vårdnadstvisten måste avgöras. Mamman kan då egentligen inte ange något annat skäl gällande pappans olämplighet som förälder mer än att han varit otrogen och rätten kommer då förmodligen därför att besluta om att vårdnaden ska delas. Hade fallet istället handlat om att pappan blivit dömd för narkotikabrott eller annat – ja, då hade mamman förmodligen fått ensam vårdnad om barnen om hon kunnat bevisa att pappan fortfarande var inblandad i sådana affärer. Det är alltså svårt att vinna vårdnadstvister om bevisningen enbart handlar om moraliska förfall som otrohet än vad det är om man faktiskt kan bevisa något hos den andre föräldern som visar på brottslighet eller annat som gör att denne inte passar som förälder, exempelvis alkoholism.

Efter domen

Om vårdnadstvister går så pass långt som till domstol och man där beslutat om att en part får ensam vårdnad om barnen så behöver detta absolut inte innebära att den andre inte får träffa sina barn. Dock ska man veta att dessa träffar kommer sällan och även med viss övervakning inblandad – detta från den andre föräldern. Här kommer dock ett litet problem att uppstå och detta gäller tyvärr föräldrarnas svårigheter att samarbeta – något som alltså är vanligt vid vårdnadstvister. Har man låtit det gå så pass långt som till en rättegång så är det tyvärr inte ovanligt att man även efter den fortsätter att bråka och att därför parten med ensam vårdad även i fortsättningen vägrar den andra parten att träffa sina barn. Ibland på väldigt goda grunder, det ska tilläggas – men ibland även på ren illvilja och det är vid dessa fall som barnen verkligen kommer i kläm.

Man måste alltså som förälder hela tiden se till sina barns bästa vid vårdnadstvister och även om man bevisat fått rätten till ensam vårdnad så kan man ibland släppa garden och faktiskt låta den andra parten – om än för några timmar – träffa sina barn. Detta brukar dock inte vara något ovanligt, ofta brukar den värsta ilskan som vårdnadstvister för med sig, lägga sig efter några år och föräldrarna kan då återigen börja samtala och komma överens som de vuxna människor de faktiskt är. Att låta barnen bästa gå först, det är det viktigaste vid vårdnadstvister – sedan om detta handlar om ensam vårdad, delad vårdnad eller några få besök, det får helt enkelt tiden utvisa om vad som är bäst.

En bodelning sker vid en skilsmässa

1 sep 2017

En skilsmässa mellan två stycke äkta makar är något som – tyvärr – inte är ovanligt. Ibland så inser man helt enkelt att man inte passar ihop, att man har vuxit ifrån varandra eller kanske hittat kärleken på annat håll – oavsett orsak så inträffar – nu mer än förr – skilsmässor. En skilsmässa är alltid en jobbig period där känslor spelar en stor roll och som alla vet så kan känslor komma och te sig i olika former. En del blir arga, en del blir ledsna och en del kan rent av bli glada vid en skilsmässa och detta är ingenting som vi lägger några som helst värderingar i – alla är vi olika och har olika sätt att uttrycka oss.

Det som dock är gemensamt vid alla skilsmässor är att det finns en del praktiska saker som måste ombesörjas i samband med denna och detta sett både ur ett ekonomiskt perspektiv samt till det faktum att det kan finnas barn i familjen. Finns det barn så måste de båda forna parterna komma överens om hur vårdnaden ska se ut gällande dessa. Här ska man veta att det vanligaste – och det som är att föredra i de flesta fall – är en gemensam sådan; det vill säga – att barnet/barnen spenderar halva tiden hos pappan och den andra halvan hos mamman. Eller där man kanske spenderar en helg hos den ena parten. Det här är att föredra av naturliga skäl – ett barn ska (om inget kriminellt ligger bakom) även efter en skilsmässa ha rätt till en naturlig kontakt med sina föräldrar.

Då det kommer till den ekonomiska biten så kommer man att genomföra en så kallad bodelning. Vid en bodelning så sker fyra stycken steg där det första är bouppteckning. I denna så samlar makarna sina gemensamma tillgångar och skulder och det datum som man ska förhålla sig till här är den dag som man ansökte om äktenskapsskillnad. Saker köpta efter detta datum ingår alltså inte i en bodelning.

Steg nummer två kallas andelsberäkning och går helt ut på att makarna värderar sina tillgångar.

Vid det tredje steget – det som kallas lottläggning – så går makarna igenom hur man ska fördela allting; det vill säga – vem ska ha vad och vad ska den andra ta som motsvarar summan för detta? Enkelt och rättvist.

Steg nummer fyra innebär att man fastställer lottläggningen och sin bodelning och detta görs genom ett bodelningsavtal.

En bodelning handlar alltså om fyra stycken steg och om man sätter detta på pränt – som ovan – så ser man att det egentligen inte handlar om någon större process. Det handlar om att man – som vid vårdnaden om baren – utgår ifrån att det ska vara rättvist.

Grundtanken med en bodelning är att båda makarna har rätt till hälften av de tillgångar som de tillskansat sig genom åren. Viktigt är att man innan bodelning och delandet av giftorättsgodset räknar bort eventuella skulder.

Om ni behöver hjälp med en bodelning kan ni ta hjälp här: www.svenskbodelning.se

← Äldre inlägg